dr Agnieszka Mokrowiecka


adiunkt,

tel.: 61 829 58 47,

e-mail: agan@amu.edu.pl,

Pokój: 1.33,

Dyżury:
poniedziałki: 13-15.

Zainteresowania naukowe:

Biologia i ekologia roztoczy z podrzędu Uropodina (Acari: Mesostigmata): wpływ czynników fizyko-chemicznych, przekształceń antropogenicznych i zmian klimatycznych na strukturę zgrupowań roztoczy; struktura zgrupowań roztoczy w glebie i nietrwałych mikrośrodowiskach.