dr Bartłomiej Gołdyn

adiunkt

1. Jaglarz, M.K., Kubrakiewicz, J., Jedrzejowska, I., Gołdyn, B., Biliński, S.M. (2014) Ultrastructural analysis of the ovary and oogenesis in Spinicaudata and Laevicaudata (Branchiopoda) and its phylogenetic implications Zoology, 117(3):207-215

2. Książkiewicz Z, Kiaszewicz K, Gołdyn B, (2013): Microhabitat requirements of five rare vertiginid species (Gastropoda, Pulmonata: Vertiginidae) in wetlands of Western Poland. Malacologia 56(01):95-106

3. Gołdyn B, Bernard R, Czyż MJ, Jankowiak A (2012): Diversity and conservation status of large branchiopods (Crustacea) in ponds of western Poland. Limnologica 42(4):264-270,

4. Czyż MJ, Gołdyn B, (2012), Materials to the knowledge of molluscs of Wielkopolska (west-central Poland). IV: Families: Neritidae, Viviparidae, Thiaridae, Bithyniidae, Hydrobiidae and Valvatidae. Folia Malacologica 21(4):265-274.

5. Książkiewicz Z, Gołdyn B, (2012), New records of Pupilla pratensis (Clessin, 1871) in western Poland. Folia Malacologica 21(4):285-290.

6. Gołdyn B (2012): Zwierzęta bezkręgowe drobnych zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. W: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym. Bonami, 86-101.

7. Zając K, Gołdyn B, (2012): Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus (Troschel, 1834). W: Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny t. II. GIOS, 504-519.

8. Kořínková T., Gołdyn B. (2011): Karyotypes and sex ratios in populations of Eubranchipus grubii (Dybowski, 1860) and Branchipus schaefferi Fischer, 1834 (Branchiopoda, Anostraca) from Poland. Crustaceana 84(5-6):707-720.

9. Kaczmarek Ł, Gołdyn B, Wełnicz W, Michalczyk Ł (2011): Ecological factors determining Tardigrada distribution in Costa Rica. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 49(Suppl.1):78-83

10. Yosef R., Gołdyn B., Zduniak P. (2011): Predation of migratory Little Stint (Calidris minuta) by Barbary Falcon (Falco pelegrinoides) is dependent on body mass and duration of stopover time. Journal of Ethology 29(2):257-261.

11. Błoszyk J, Drazina T, Gwiazdowicz DJ, Halliday B, Gołdyn B, Napierała A, Rybska E (2011): Mesostigmatic mites (Acari: Mesostigmata) in nests of the Eurasian griffon vulture (Gyps fulvus) in Croatia. Biologia 66(2): 335-339.

12. Kaczmarek Ł, Michalczyk Ł, Gołdyn B (2011): New records of Tardigrada from Bulgaria with the description of Macrobiotus binieki sp. nov. (Eutardigrada: Macrobiotidae) and a key to the species of the harmsworthi group. Zootaxa 2781: 29-39.

13. Kaczmarek Ł, Gołdyn B, Czyż M, Michalczyk Ł (2010): The first records of Isohypsibius pushkini Tumanov, 2003 (Tardigrada, Eutardigrada, Hypsibiidae) from Poland. Biological Letters 47(2):81-85

14. Koralewska-Batura E, Błoszyk J, Napierała A, Gołdyn B (2010): Biodiversity of terrestrial malacocenoses as a criterion in assessment of conservation status - the Cybina Valley, a proposed Natura 2000 area. Folia Malacologica, 18(1): 5-13.

15. Błoszyk J., Machnikowski M., Napierała A., Gołdyn B., Rybska E., Stępczak K., Szybiak K., Konwerski Sz., Leszczyńska-Deja K., Dylewska M., Kalinowski T., Jankowiak A., 2010. Assessment of abundance and distribution of the Roman Snail (Helix pomatia Linnaeus, 1758) in Kujawsko-Pomorskie voivodeship. Folia Malacologica 18(3): 137-145

16. Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Gołdyn B., Szybiak K., Lesicki A., Napierała A. 2010. Materials to the knowledge of the molluscs (Mollusca) in Wielkopolska (West-Central Poland). I. Historical and general remark. Folia Malacologica 18(1): 15-28.

17. Koralewska-Batura E., Gołdyn B., Szybiak K., Błoszyk J. 2010. Materials to the knowledge of the Molluscs (Mollusca) in Wielkopolska. II. Checlist of moluscs in Wielkopolska district (Poland). Folia Malacologica 18(1): 29-41.

18. Szybiak K, Błoszyk J, Koralewska-Batura E, Gołdyn B (2009): Variation in spatial structure and abundance of clausiliids (Mollusca: Clausiliidae) in the nature Reserve Debno nad Warta (w Poland) during wintering. Journal of Conchology, 39(6):611-620.

19. Błoszyk J, Gwiazdowicz DJ, Halliday B, Dolata PT, Gołdyn B (2009): Nests of the black stork Ciconia nigra as a habitat for mesostigmatid mites (Acari: Mesostigmata). Biologia, 64(5):962-968.

20. Szybiak K, Błoszyk J, Koralewska-Batura E, Gołdyn B (2009): Small-scale distribution of wintering terrestrial snails in forest site: relation to habitat conditions. Polish Journal of Ecology, 57(3):525-535.

21. Hutchinson JMC, Reise H, Gołdyn B, Kořinková T (2009): Groß und klein aus zoologischer sicht. Genital- und Körpergröße bei hermaproditischen Schnecken. Schriften des Collegium Pontes, Band 3: Die Stärke der Schwäche, Verlag Peter Lang: Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 207-216

22. Zduniak P, Kosicki JZ, Gołdyn B (2008): Un-paint it black: Avian prey as a component of the diet of nestling Hooded Crows Corvus cornix. Belgian Journal of Zoology, 138 (1): 85-89

23. Gołdyn B, Bernard R (2008): Preliminary data on the distribution and phenology of Eubranchipus grubii (Dybowski 1860) (Crustacea: Anostraca) in the Wielkopolska region. Annales UMCS, Sectio C, 63(2):23-29.

24. Książkiewicz Z, Gołdyn B, (2008): Life cycle of Segmentina nitida (Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) in small, impermanent kettle hole pond. W: The Functioning and Protection of Water Ecosystems. Wyd. Bonami, Poznań, 51-57

25. Gołdyn B, Konwerski Sz, Błoszyk J (2007): Large branchiopods (Anostraca, Notostraca, Spinicaudata, Laevicaudata) of small, astatic waterbodies in the environs of Poznań (Wielkopolska Region, Western Poland). Oceanological and Hydrobiological Studies, 36, Supplement 4: 21-28

26. Błoszyk J, Konwerski Sz, Napierała A, Gawrońska K, Gołdyn B (2007): Spatial distribution and habitat preferences of Labidostomma denticulata (Acari: Prostigmata) in Gorce National Park (Southern Poland). Biological Letters 44(2):1-10,

27. Skoracka A, Kuczyński L, Gołdyn B, Jędrzejewski Sz, Zduniak P (2006): Fauna and flora of the Kola Peninsula - relation from the scientific expedition. W: Advances in Polish Acarology. Eds.: Grzegorz Gabryś, Stanisław Ignatowicz. Warszawa: Wydaw. SGGW, s. 322-329.

28. Surmacki A, Gołdyn B, Tryjanowski P (2005): Location and habitat characteristics of the breeding nests of the harvest mouse (Micromys minutus) in the reed-beds of an intensively used farmland. Mammalia 69 (1): 5-9.

29. Szybiak K, Koralewska-Batura E, Gołdyn B (2005): Quantitative studies of terrestrial gastropods of the Drawa National Park. Folia Malacologica 13(1): 35-42.

30. Błoszyk J, Dylewska M, Gołdyn B, Konwerski Sz, Koralewska-Batura E, Kupczyk M, Leśniewska M, Napierała A, Ziomek J (2005): Swiat Zwierząt. W: Walory przyrodnicze doliny Cybiny i ich ochrona. Wydawnictwo Kontekst, Poznań.

31. Gołdyn B, Hromada M, Surmacki A, Tryjanowski P (2003): Habitat selection and diet of the red fox Vulpes vulpes in an agricultural landscape in Poland. Zeitschrift fur Jagdwissenschaften 49: 191-200.

32. Tryjanowski P, Gołdyn B, Surmacki A (2002): Influence of the red fox (Vulpes vulpes, Linnaeus 1758) on the distribution and number of breeding birds in an intensively used farmland. Ecological Research 17: 395-399.

1. 2011: Wykonawca w grancie MNiSW Iuventus Plus (IP2010 015570): "Bioróżnorodność bezkręgowców wód okresowych Kostaryki a hipoteza "Great American Biotic Interchange"

2. 2011-2013: Wykonawca w grancie MNiSW (N N304 070740): "Wieloletnie zmiany liczebności i struktury zgrupowań Uropodina (Acari: Mesostigmata) w świetle modelu karuzeli van der Maarela i zasady Pareto"

3. 2010-2012: Wykonawca w grancie MNiSW (N N303 568838): "Biologia reprodukcji i dynamika populacji świdrzyków (Clausiliidae) Clausilia bidentata i Ruthenica filograna o odmiennych strategiach życiowych - jajorodność i jajożyworodność

4. 2010-2013: Wykonawca w grancie badawczym UAM "Waloryzacja i rewitalizacja jezior konińskich dla potrzeb rozwoju regionalnego"

5. 2009-2013: Wykonawca w grancie badawczym RDOŚ w Bydgoszczy: "Ocena liczebności i rozmieszczenia ślimaka winniczka na terenach dotychczasowego pozyskiwania z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego"

6. 2007-2010: Kierownik grantu MNiSW (N N304 3400 33): "Biologia, ekologia i rozmieszczenie zadychry pospolitej (Branchipus schaefferi Fish.) w Wielkopolsce na tle zgrupowań bezkręgowców wysychających zbiorników wodnych"

7. 2003-2005: Wykonawca w grancie badawczym UAM: "Waloryzacja przyrodnicza doliny rzeki Cybiny" (finansowany przez Zeelandia Sp. z o.o.)

.....