dr Krystyna Szybiak

starszy wykładowca

1. Szybiak K. 1995. Zmienność ubarwienia muszli ślimaka winniczka (Helix pomatia L.). Bad. fizjogr. pol. zach. Seria C, zoologia. XLII: 39-51.

2. Szybiak K. 1996. Ślimaki (Gastropoda, Molusca) rezerwatu "Dębno nad Wartą". Bad. fizjogr. pol. zach. Seria C, zoologia. 43: 7-17.

3. Szybiak K. 1996. The structures of the shell, reproductive organs and radula of the Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) (Clausiliidae, Gastropoda). Biological Bulletin of Poznań, 33: 63-71.

4. Szybiak K. 1997. Zmienność paskowania muszli ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) Bad. fizjogr. pol. zach. Seria C, zoologia. Bad. fizjogr. pol. zach., seria C, zoologia. 44: 7-17.

5. Szybiak K. 1997. Zmienność świdrzyka leśnego Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) (Clausiliidae, Gastropoda).Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria zoologia 24:1-61.

6. Szybiak K. 2000. Malacocenoses of the valley of the stream Pieniński Potok, Pieniny National Park. Folia Malacologica, Vol 8 (4): 249-256.

7. Szybiak K. 2001. Malakocenoza olsu nad rzekąSmolnicąw Puszczy Noteckiej. Bad. fizjogr. pol. zach. Seria C, zoologia. 48: 21-27.

8. Szybiak K. 2002. Malacocenoses of the nature reserve Buki nad Jeziorem Lutomskim. Folia Malacologica. Vol. 10(1): 25-33.

9. Szybiak K. 2004. Terrestrial Gastropods of the park in Obrzycko. Folia Malacologica. Vol.12(2): 73-77.

10. Szybiak K., Koralewska Batura E., Gołdyn B. 2005. Quantitative Studies on terrestrial Gastropods of the Drawa National Park. Folia Malacologica. Vol.13(1):35-42.

11. Szybiak K., Leśniewska M., Taborska M. 2005. Terrestrial gastropods of the Carpathian beech forest in Magura National Park (S.E,Poland). Folia Malacologica. Vol.13(3):97-134.

12. Szybiak K., Leśniewska M. 2005. Malacocenosis of five beech forest in Poland. Folia Malacologica. Vol. 13(4):181-188.

13. Szybiak K., Błoszyk J., Koralewska-Batura E. 2007. Participation of Ruthenica filograna in malacocenosis of deciduous forests in various geografic regions of Poland. FoliaMalacologica. Vol. 15(2):59-64.

14. Szybiak K., 2008. Malacocoenoses of alder carrs (Wielkopolska, Poland). Folia Malacologica. Vol. 16 (4): 219-230.

15. Szybiak K., Leśniewska M. 2008. Variability in the sculpture of the shell aperture of Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Clausiliidae) in specimes from natural populations and from laboratory breeding. J. Moll. Stud. 74: 183-189.

16. Leśniewska M., Leśniewski P., Szybiak K. 2008. Effect of urbanization on centipede (Chilopoda) diversity in the Wielkopolska - Kujawy Lowlands of Western Poland. Biologia, Section Zoology 63/5: 711-719

17. Szybiak K., Błoszyk J., Koralewska-Batura E., Gołdyn B. 2009. Variation in spatial structure and abunance of clausiliids (Mollusca: Clausiliidae) in the nature reserve Dębno nad Wartą (W Poland) during wintering. J. Conchiology 39 (6): 611-620.

18. Szybiak K., Błoszyk J., Koralewska-Batura E., Gołdyn B. 2009 - Small-scale distribution of wintering terrestrial snails in forest site - relation to habitat conditions. Pol. J. Ecol. 57(3): 525-535.

19. Szybiak K., 2009. A new locality of Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) in Wielkopolska (Poland). Folia Malacologica. Vol. 17 (1): 1-4.

20. Błoszyk J., Machnikowski M., Napierała A., Gołdyn B., Rybska E., Stępczak K., Szybiak K., Konwerski Sz., Leszczyńska-Deja K., Dylewska M., Kalinowski T., Jankowiak A., 2010. Assessment of abundance and distribution of the Roman Snail (Helix pomatia Linnaeus, 1758) in Kujawsko-Pomorskie voivodeship. Folia Malacologica 18(3): 137-145

21. Koralewska-Batura E., Błoszyk J., Gołdyn B., Szybiak K., Lesicki A., Napierała A. 2010. Materials to the knowledge of the molluscs (Mollusca) in Wielkopolska (West-Central Poland). I. Historical and general remark. Folia Malacol. 18(1): 15-28.

22. Koralewska-Batura E., Gołdyn B., Szybiak K., Błoszyk J. 2010. Materials to the knowledge of the Molluscs (Mollusca) in Wielkopolska. II. Checlist of moluscs in Wielkopolska district (Poland). Folia Malacol. 18(1): 29-41.

23. Szybiak K. 2010. Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) (Gastropoda: Pulmonata: Clausiliidae) - structure, variation, life cycle, ecology and distribution. Kontekst. Poznań. pp106.

.....

.....