dr Zosia Książkiewicz

adiunkt

Książkiewicz Z., Biereżnoj-Bazille U., Krajewski Ł., Gołdyn B. 2015 New records of Vertigo angustior Jeffreys 1830, Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) and Vertigo geyeri (Lindholm, 1925) in Poland. Folia Malacologica (w druku).

Błoszyk J., Kalinowski T., Książkiewicz Z., Szybiak K. 2015. New occurence of sinistral and scalariform shell abnormalities among Roman snail Helix pomatia Linnaeus, 1758 of Poland. Folia Malacologica (w druku).

Książkiewicz Z. 2014. Impact of land use on populations of Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) and Vertigo angustior (Jeffreys, 1830) (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae): Ilanka river valley (W. Poland). Folia Malacologica (http://dx.doi.org/10.12657/folmal.022.019)

Książkiewicz, Z., Kiaszewicz, K. & Gołdyn, B. 2013. Microhabitat requirements of five rare vertiginid species (Gastropoda, Pulmonata, Vertiginidae) in wetlands of western Poland. Malacologia, 56(2): 95-106.

Książkiewicz, Z.& Lemke, D. 2012. New records of Vertigo angustior Jeffreys 1833 in NW Poland. Journal of Conchology, 41(1): 125-127.

Książkiewicz, Z. & Lipińska, A. 2011. Habitat and microhabitat requirements of Vertigo moulinsiana Dupuy 1849 (Gastropoda: Pulmonata, Vertiginidae) in Poland. The Malacologist. The Bulletin of The Malacological Society of London, p.8.

Książkiewicz, Z. 2011.The narrow-mouthed whorl snail`s shells anomaly. Tentacle 19: 28.

Książkiewicz, Z. 2009. New localities of Vertigo moulinisnana (DUPUY, 1849) (GASTROPODA: PULMONATA: VERTIGINIDAE) in north-western Poland. Folia Malacologica, 17 (4): 219-222.

Książkiewicz, Z. & Gołdyn, B. 2008. Life cycle of Segmentina nitida (Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) in small, impermanent kettle hole pond. In: The Functioning and Protection of Water Ecosystems. Publ. Bonami, Poznań, 51-57.

Książkiewicz, Z. 2008. The Narrow-mouthed whorl snail Vertigo angustior (Pulmonata: Gastropoda: Vertiginidae) - distribution and habitat disturbance in north-western Poland. Tentacle 16: 5-6.

Książkiewicz, Z. 2007. Rzadkie gatunki ślimaków kompleksu muraw kserotermicznych w okolicach Owczar (Polska Zachodnia). Wyniki wstępnych badań. Przegląd Przyrodniczy XVIII, 3-4 (2007): 91-100.

Książkiewicz, Z. 2008. Siedliska poczwarówki zwężonej Vertigo (Verlla) angustior (GASTROPODA, PULMONATA: VERTIGINIDAE) na terenie Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile i Zielonej Górze. Przegląd Przyrodniczy XIX, 3-4 (2008): 119-130.

Książki:
Książkiewicz, Z. 2010. Higrofilne gatunki poczwarówek północno-zachodniej Polski. Poradnik ochrony siedlisk poczwarówki zwężonej Vertigo angustior (Jeffreys 1830) poczwarówki jajowatej Vertigo moulinsiana (Dupuy 1849). Wydawnictwo Klubu Przyrodników (ISBN: 978-83-87846-74-9), pp.1-64.

Książkiewicz, Z. 2008. Ślimaki Kostrzyna nad Odrą i okolic. Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin (ISBN: 978-83-87846-66-4), pp.1-16.

Rozdziały w książkach:
Lipińska, A., Książkiewicz, Z., Zając, K. & Barga- Więcławska, J. 2012. Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). W: Makomaska-Juchiewicz M. (red.) Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik monitoringu. Część II. GIOŚ, Warszawa, p. 463-481.

Książkiewicz, Z., Lipińska, A., Zając, K. & Barga- Więcławska, J. 2012. Poczwarówka zwężona Vertigo angustior (Jeffreys, 1830). W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik monitoringu. Część II. GIOŚ, Warszawa, p.482-503.

Zając, K., Książkiewicz, Z. & Lipińska, A. 2012. Poczwarówka Geyera Vertigo geyeri (Lindholm, 1925). W: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik monitoringu. Część II. GIOŚ, Warszawa. 447-462.

Książkiewicz, Z. 2007. Ślimaki. Bory Lubuskie- Leśny Kompleks Promocyjny (red. Jerzak L., Gabrys G.), pp. 65-70.

...

.....